Kvalitetssäkring

Pyramids kvalitetspolicy definierar vårt leveransåtagande och de kriterier vi ska leva upp till i kundrelationen och vid genomförandet av projekt.

Vi samarbetar med det oberoende analysföretaget Regi för att kontinuerligt mäta och säkravår kund- respektive projektprocess.

Läs mer om Regis kvalitetssäkring här