Alfa Laval

Alfa Laval är ett av världens mest kända varumärken vars kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag över hela världen – inte minst den marina branschen.

Efter förvärvet av Aalborg Industries är Marine & Diesel en egen division inom Alfa Laval med ett brett erbjudande till den marina industrin som ständigt växer. För att upprätthålla ledarpositionen krävs produkter med unika egenskaper, men också förmågan att kunna hjälpa kunderna till en effektivare verksamhet.