Alfa Laval

Marine är en av divisionerna inom Alfa Laval med ett brett erbjudande till den marina industrin som ständigt växer. För att upprätthålla ledarpositionen krävs produkter med unika egenskaper, men också förmågan att kunna hjälpa kunderna till en effektivare verksamhet.

Efter förvärvet av Aalborg Industries är Marine & Diesel en egen division inom Alfa Laval med ett brett erbjudande till den marina industrin som ständigt växer. För att upprätthålla ledarpositionen krävs produkter med unika egenskaper, men också förmågan att kunna hjälpa kunderna till en effektivare verksamhet.