Atlas Copco

Atlas Copco är en av världens ledande leverantörer borriggar för gruvor och byggindustrin. Huvudkontoret finns i Örebro och försäljning sker via 50-talet dotterbolag världen runt.

Atlas Copco, liksom de flesta svenska industriföretag, vill öka sin eftermarknad. Servicetjänster och reservdelar har relativt sett högre marginaler och är också ett viktigt instrument för att knyta kunderna tätare till sig. Utmaningarna är normalt att få den traditionella säljorganisationen att tycka det är ”fint” att ägna sig åt eftermarknadsprodukter och samtidigt få eftermarknadsorganisationen att tycka det är ”fint” att sälja.

Under ett antal år lanserades ett stort antal eftermarknadsprodukter med familjenamnet ”Care”, varav ROC Care 2009 utsågs till ”Årets innovation” inom Atlas Copco.