Awapatent

Awapatent är en ledande konsultbyrå inom immaterialrätt som också kallas IP eller ”intellectual property” – en konservativ och traditionstyngd miljö. Byrån är ledande på den nordiska marknaden och har nyligen etablerat sig i Beijing och Hong Kong för att bistå med rådgivning till västerländska företag som vill etablera sig i öst.


De flesta ”patentbyråer” har ett liknande erbjudande och sätt att kommunicera med marknaden. Awapatent var inget undantag men nu ville man etablera sig som en modern kunskapsledare inom immaterialrätt.