Awapatent blir Awa

Som ledande konsultbyrå inom immaterialrätt (intellectual property – IP) hade Awapatent sedan en tid tillbaka erfarit ett allt bredare behov hos kunderna att kapitalisera på sina intellektuella tillgångar. Inte bara att skydda sina nuvarande, utan också att skapa sina kommande. Branschen – och framför allt Awapatent som aktör – hade rört sig från att prata huvudsakligen om intellectual rights och intellectual property (trademarks, patent, o.s.v.) till att prata om intellectual assets. Hur skapar man värde i stället för att skydda rättigheter?
 

För att supportera det nya förhållningssättet och tydliggöra det mervärde Awapatent erbjuder marknaden genomförde man ett ompositioneringsarbete i samband med att man bytte namn från Awapatent till AWA. Namnet blev mindre, men erbjudandet större.

I samband med ompositioneringen togs också ett helt nytt kommunikationskoncept fram, vilket speglar företagets värderingar mod, passion och öppenhet.