Lösningen

”Vårt kommunikativa uttryck sticker verkligen ut och har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Som konsultföretag vill vi vara nytänkande och innovativa – något som speglas i kommunikationen.”

Birgitta von Friesendorff
Head of Communications