Stärkt position i Norden

"Champions in IP” är det ledande temat för all kommunikation. I de filmiska och futuristiska bilderna finns alltid den Batman-liknande symbolen AWA med.