Analys av kundernas sanna köpdrivande faktorer

För att identifiera kundernas sanna drivkrafter för att köpa mer och/eller betala ett premiumpris genomfördes Pyramid Brand Potential Analysis™ på global nivå.

Analysen visade att oväntat många mjuka parametrar var viktiga i köpbeslutet, och den mest säljdrivande parametern var att kunden kunde ligga ett steg före, d.v.s. vara beredd och kunna undvika brott.