Axis

Axis är världsledande inom nätverksbaserade kameror för videoövervakning. Kunderna nås dels genom egen representation i mer än 40 länder, dels i samarbete med drygt 50 000 partners över hela världen.

Under ett decennium hade Axis skapat en helt ny produktkategori – den digitala övervakningskameran – och tagit en mycket stark position i segmentet, med en marknadsandel på strax över 30 %.

Segmentet började nu bli så stort att de stora konkurrenterna började visa intresse, och det var viktigt att skapa relationsmässiga bindningar till Axis förutom produkt- och teknikmässiga.