En ny plattform för kommunikation

Baserat på varumärkesstrategin utvecklades en ny kommunikationsplattform med kundlöftet ”Get the Axis picture. Stay one step ahead”.

Det nya kundlöftet, uppbackat av de argument som dokumenterat drev försäljning, presenterades i alla typer av kommunikationsmaterial och kampanjer.