Segmentskampanjer

Axis utvecklar lösningar som passar olika segments behov och kommunicerar dessa genom segmentskampanjer.

Ett segment med stor potential är Retail, där kameran inte bara kan användas för att förhindra stöld, utan också för att optimera butikens drift, t.ex. genom att se till att det alltid finns varor på hyllorna.

För att skapa förståelse för kamerans många olika användningsområden hos potentiella kunder och installatörer, utvecklade vi en spel-app där man som säkerhetschef är ansvarig för säkerheten och driften i olika miljöer.