Lanseringar av nya funktioner

Under åren har Bluetooth kontinuerligt fått nya tekniska funktioner, där de viktigaste lanserats med kampanjer som fokuserat på kundnyttan.

Ett exempel var en ny ”Share”-funktion som lanserades via en viral kampanj där Bluetooth skänkte en dollar till Kiva för varje person som ”likade” siten.