Tekniklanseringar

Nya tekniker har lanserats under Bluetooth-namnet. Bluetooth Low Energy Technology är ett exempel. Det är en teknologi utvecklad av Nokia och består av mycket små chip, med inbyggt batteri, radiosändare och sensor, som kan byggas eller sys in i t.ex. kläder, skor, bilar, klockor och medicinsk utrustning. Dessa små chip kan mäta allt som en sensor kan känna av, bl.a. rörelse, ljus, temperatur, puls, blodtryck, osv., och sedan skicka informationen till t.ex. en mobiltelefon, klocka eller laptop.