Teknisk kommunikation

Pyramid fick redan från starten ansvaret att sammanställa och redigera den tekniska specifikationen för det som senare skulle bli Bluetooth.

Idag har vi rollen som Technical Editor för Bluetooth Core Specification.