Bring

Bring är en av Nordens ledande logistikleverantörer. Bring Mail erbjuder smarta postlösningar inom och utom Sverige och har e-handlare som en intressant målgrupp.

E-handeln är ett intressant och växande segment för många av Brings tjänster. För att utvecklas till e-handlarnas bästa vän i Sverige behöver Bring erbjuda lite smartare och lite bättre tjänster än den stora statliga konkurrenten.

Många framgångsrika e-handlare vill expandera sin verksamhet geografiskt eftersom sajten och erbjudandet ofta är skalbara. Ett av de första alternativen är Norge, men krångliga regler kring etablering, tullar, moms etc. gör att mindre och medelstora e-handlare ofta väljer bort landet.

Som en del av Posten Norge kan Bring erbjuda de bästa distributionslösningarna i Norge. Nu har man även utvecklat en komplett tjänst där man tar hand om hela den norska etableringen och administrationen. Det enda e-handlaren i princip behöver göra för att komma igång och sälja i Norge är att översätta sajten till norska.