Resultatet

Vi har kört kampanjen i drygt ett år i Sverige och Danmark och den är mycket framgångsrik. Vi har bokat säljmöten och fått nya kunder som vi hade haft mycket svårare att nå fram till utan kampanjen.

Ola Ekdahl
Sales Director, Bring Mail