Analys av brand equity

För att minimera risken för negativa konsekvenser av en eventuell varumärkeskonsolidering behövde kundernas urvalskriterier analyseras med mycket stor exakthet. Styrkan hos Nibes olika varumärken kartlades och målgruppernas sanna säljdrivande varumärkesassociationer identifierades genom varumärkesundersökningen Pyramid Brand Potential Analysis™.

Analysen visade att av de undersökta varumärkena var Contura det absolut starkaste, både inom familjen och på marknaden. Analysen visade också att drivkrafterna för val av varumärke var mycket mer emotionellt än rationellt betingade. Kort och gott valde kunderna inte braskamin på produktrelaterade egenskaper utan mer på estetiska. De valde inte en värmekälla, de valde en snygg möbel.