Contura

Nibe Stoves är marknadsledande inom brasvärmeprodukter i Europa. Sortimentet omfattar bl.a. braskaminer, kassetter och murspisar.

Genom uppköp hade Nibes sortiment av varumärken blivit för brett och innehöll Contura, Cronspisen och Handöl med flera, samt ett delvis överlappande produktsortiment.

För att på lång sikt kunna fokusera såväl produktutvecklings- som marknadsföringsarbetet övervägdes en sammanslagning av ett eller flera varumärken i varumärkesportföljen, dock med en så liten image- och marknadsandelsförlust som möjligt på kort sikt. Frågan var kort sagt hur återförsäljare och konsumenter skulle agera i olika konsolideringsscenarier.