Kaminväljaren

Som ett resultat av de sammanslagna produktfamiljerna fick Contura ett brett, och ibland något överlappande sortiment. Kaminväljaren hjälper kunderna att välja rätt baserat på en behovsanalys.

www.kaminvaljaren.se