Ny kommunikation för webben

Webben, som är en nyckelkanal under köparnas urvalsprocess, fick ett helt nytt utseende och interaktiva funktioner för att underlätta valet och utvärderingen av olika alternativ.

www.contura.se