Resultatet

Satsningen på Contura som vårt stora internationella varumärke har blivit en stor marknadsmässig framgång. Vi har stärkt vår totala position och framgångsrikt introducerat en rad nya produkter under varumärket Contura.

Catharina Björkman
Communications Manager, Contura