Duni

Duni är Europas ledande leverantör av engångsprodukter för dukning och take-away med restauranger som den viktigaste målgruppen. Försäljningen sker internationellt via 20-talet dotterbolag. Nu var det dags för lanseringen av Evolin, en bordsduk i ett helt nytt och revolutionerande material.

Dunis marknadsstrategi fokuserar på att konvertera restauranger som använder tygdukar (oftast linne) till att istället använda engångsprodukter. Det finns många rationella skäl till att använda engångsprodukter, bl.a. ekonomi, bekvämlighet och miljöpåverkan.

Trots alla goda argumentet finns det fortfarande en stor grupp restauranger som inte vill lämna tygduken – främst på grund av tradition men ibland också för att de har investerat i dyrt linne och/eller skrivit kontrakt med företag som hyr ut dukar.

Dilemmat var m.a.o. att den viktigaste målgruppen redan hade fattat sitt beslut. De kände till engångsprodukter och hade aktivt valt att inte använda dessa.