Guerillakampanj för att skapa förväntan

Genom en guerillakampanj bearbetades marknaden via teaser-information, i syfte att sprida ryktet om det nya materialet och fånga nyfikna ”early adopters”.