Internkampanj för att skapa motivation

En omfattande internkampanj genomfördes med alla anställda som målgrupp. I kampanjen presenterar den nya produktens unika fördelar och hur den ska lanseras. De lokala marknaderna fick kontinuerligt stöd för att planera sina lanseringsinsatser.