Strategi

Istället för att be linneanvändare att omvärdera sitt beslut valde vi att skapa en ny produktkategori – varken linne- eller engångsduk – och öppnade därmed målgruppens sinne för att fatta ett nytt beslut.

För att påverka den mycket traditionella marknaden, och få dem att förstå och agera, valde vi två grundstrategier – att skapa förväntan genom oväntade aktiviteter inför lanseringen och att därefter bygga trovärdighet och s.k. ”sense of belonging” genom att låta erkända kockar berätta hur de använde den nya produkten.