Green Cargo

Green Cargo är Sveriges ledande järnvägslogistikbolag och trafikerar nästan 200 destinationer inom Sverige.

Järnvägen är en nödvändighet för långa och tunga transporter, men blir också allt mer intressant för företag som vill uppfylla sina miljömål. Green Cargo mötet allt hårdare konkurrens, både från vägtransporter och andra tågoperatörer.

Positionering mot andra tågoperatörer, som främst konkurrerar med pris, baseras huvudsakligen på Green Cargos kompetens inom logistikområdet.