Hjärnvägslogistik tydliggör kompetensen

Kompetens inom GreenCargo finns självfallet hos medarbetarna, inte i tågen. Därför måste Green Cargo kompetens inom järnvägslogistik lyftas fram.

För att göra kompetensprofilen tydlig skapade vi ett övergripande koncept med namnet ”Hjärnvägslogistik”.