Resultatet

”Vårt fokus på ”Hjärnvägslogistik” har kraftigt stärkt Green Cargos profil på marknaden.”

Jan Kilström, VD