Nytt varumärkeslöfte

Ett nytt gemensamt varumärkeslöfte – ”Built to perform” – utvecklades som en sammanbindande kraft i kommunikationen.