Kompetensbaserad kommunikation

Den unika kompetensen och allt som HemoCue står för, förmedlas bl.a. genom en serie filmer som har tagits fram på varumärkesnivå. Syftet med filmerna har varit att bygga ett varumärke och förstärka HemoCues position med hjälp av den unika kompetens och egenskaper som företaget besitter och är kända för.