JBT Corporation

JBT Corporation är en global aktör inom livsmedels- och transporteknologi med huvudkontor i Chicago. Företaget är noterat på NYSE.

I slutet av oktober 2007 meddelade FMC Technologies, med huvudkontor i Houston, Texas, att de avsåg att knoppa av divisionerna FoodTech och Airport Systems till ett separat, börsnoterat bolag. I konkurrens med ledande, multinationella varumärkesbyråer fick Pyramid Communication uppdraget att i samarbete med företagsledningen utveckla en varumärkes- och marknadsföringsstrategi för att lansera det nya företaget.