Namngivning

Den nya företaget fick ett nytt namn med stöd av Pyramids arbetsmetodik.

Namnet blev JBT, som är en förkortning av John Bean Technologies. John Bean var skaparen av The Bean Spray Pump Company 1880 som sedan lade grunden för FMC Corporation, FMC Technologies och nu JBT Corporation.