Webblösning

Omfattande webblösning där Corporation, FoodTech och AeroTech har integrerats i samma tekniska plattform. Pyramid har ansvarat för all form, utveckling och innehåll och är idag löpande ansvarig för att bl a samordna webbaktiviteter och utbilda de globala editorerna.