Extern kommunikation

Extern kommuniceras fördelarna med att kunna spara tid, bl a genom en ny responsiv webbsida.