Medius

Medius är en ledande leverantör av molntjänster för elektronisk fakturahantering. Som ett snabbfotat och växande internationellt företag kände Medius att tiden var mogen för att utveckla och kommunicera en stark varumärkesvision internt och externt.

 Som många andra företag har Medius flera konkurrenter med liknande erbjudanden inom sitt segment (elektronisk hantering av leverantörsfakturor). Medius har dock marknadens mest intelligenta och effektiva fakturamatchning, det vill säga automatisk matchning av inkommande fakturor mot registrerade inköpsorder utan behov av manuell hantering.