Analys av kundernas sanna säljdrivande faktorer

För att säkerställa kundernas sanna drivkrafter för att köpa mer och betala ett premiumpris genomfördes Pyramid Brand Potential Analysis™ på global nivå, uppdelad på nya eller traditionella kunder.

Analysen visade att drivkrafterna för val av leverantör skilde markant mellan de båda segmenten och att oväntat många mjuka parametrar var viktiga i köpbeslutet.