En ny plattform för kommunikation

Baserat på varumärkesstrategin utvecklades en ny kommunikationsplattform med kundlöftet ”Join us to become Best in Tissue”.

Det nya kundlöftet, uppbackat av de argument som dokumenterat driver försäljningen, presenterades i alla typer av kommunikationsmaterial.