Internt varumärkesbyggande

I B2B-processer drivs kundupplevelsen i mycket hög grad av sälj- och serviceorganisationens agerande. En ny strategisk plattform måste därför noga förankras hos alla medarbetare – från VD till receptionisten.

Den interna lanseringen är således minst lika viktig som den externa. Att förändra beteenden tar lång tid. I detta projekt genomfördes, och pågår fortfarande, en omfattande intern utbildning för att säkerställa att alla i organisationen lever och levererar enligt det nya varumärkeslöftet.