Metso

Metso är ett av Nordens största företag och världsledande inom bland annat lösningar för tissue-tillverkning.

Liksom många nordiska industriföretag står Metso inför en rad utmaningar:
  • Marknaden flyttar österut i takt med att välfärden ökar och Kina står redan idag för runt hälften av totalmarknaden för nya maskiner. 
  • Helt nya aktörer börjar producera tissue och deras köpprocess drivs av delvis andra egenskaper än hos de traditionella kunderna.
  • Kunderna inser inte den fulla nyttan av Metsos mervärden som t ex snabba uppstarter och lågt stillestånd, vilket leder till prisdiskussioner.
  • Service ökar i betydelse.

För att stärka Metsos globala position har vi genomfört en rad strategiska och taktiska aktiviteter.