Automatisk generering av produktblad

Produktblad genereras dynamiskt och automatiskt via PXM-modulen i Sitecore och InDesign server, vilket säkrar att alla produktblad alltid är uppdaterade med de data som finns i produktdatabasen/PIMet. Produktbladen genereras på rätt språk och med rätt kontaktuppgifter.