Automatisk hantering av översättningar

Översättningar hanteras via en koppling till Languagewire. Text på sidan exporteras automatiskt och översätts (och i vissa fall manuellt godkänns) innan texten sedan automatiskt importeras igen.