En ny global webb

Den globala webbsidan för SSAB består av 30 lokala siter/språkversioner som rullas ut under 2015 och 2016. Den nya sidan är byggd på Sitecore 8.1 i en 10-server lösning, är fullt responsiv och utnyttjar alla möjligheterna till personaliserat innehåll och kunddialog i Sitecore Experience Platform.