Produktfakta samlat

Som bas för fakta på siten utvecklades en omfattande produktdatabas/PIM som matar alla produktsidor och funktioner som ”Steel selector” och produktblad som genereras automatiskt. PIMet säkrar korrekta data genom att produktfakta uppdateras av produktansvariga i en gemensam databas.