Steel selector för jämförelse och val

En av sidans viktigast funktioner är ”Steel selector” som gör det enkelt att välja kvalitet och jämföra olika produkter med varandra. Alla data i selectorn kommer från produktdatabasen/PIMet.