App för att engagera

Som en del av lanseringen utvecklades en app med ett labyrintspel. Kunderna tävlade samtidigt som de lärde sig de viktigaste argumenten för Sulzers produkter.