Global kampanjsamordning

Internationell koordinering är alltid en utmaning eftersom marknadsbolagen måste uppleva att den centrala lösningen är lika bra som den man skulle gjort själv. Det är också en logistikutmaning eftersom i detta fall 600 kommunikationsenheter skulle produceras för 25 marknader.

Fördelarna med en internationellt koordinerad lansering är många, bland annat rätt fokus på varumärket, TTM (tid-till-marknad) och totalkostnad.