Sulzer

Sulzer är en av världens ledande leverantörer av dränkbara pumpar och annan utrustning för hantering och rening av avloppsvatten. Försäljningen sker globalt via 30-talet dotterbolag och ett omfattande distributörsnät.

Sulzer har de senaste fyra åren lanserat helt nya produktgenerationer med låg effektförbrukning och hög tillförlitlighet.

2012 skulle fyra nya produkter lanseras. Därmed skulle Sulzer bli den enda tillverkaren i världen med ett komplett sortiment IE3-produkter. Det var dags för det slutliga genombrottet på marknaden och tid att bevisa att produkterna verkligen håller vad de lovar.

Sulzer verkar i ett stort antal länder, med omfattande lokal marknadsföring. För att åstadkomma en global lansering på kort tid och till rimlig kostnad krävdes att alla bolag accepterade den centrala kampanjen och fick tillgång till en bred palett kommunikationsverktyg.