Teaserkampanj

Som uppvärmning inför den stora lanseringen genomfördes ett antal teaseraktiviteter och kunderna bjöds in till den stora mässan i USA. På mässan presenterades produkterna på ett inspirerande sätt genom exempelvis filmer.