Jag gillar säljdrivande kommunikation!

Kontakta mig för att boka ett förutsättningslöst möte och diskutera:
Kontakta mig för att boka ett förutsättningslöst möte och diskutera:


Skicka mig tidigare skrifter:
Skicka mig tidigare skrifter:
Hjälpmedel för internationell kommunikation

”Ramverk för...” summerar frågeställningar värda att beakta vid utvecklingen av internationell marknadskommunikation.

Skicka mig “Ramverk för...”:

*
*
*
*
*
*