Vår kultur

Fire
ELD: Vad vi vill

Vi brinner för det vi gör. Och vi brinner för våra kunder. Men det är inte en eld som närs först och främst av det fräcka, coola eller kontroversiella. Veden i vår eld är kundens affärsresultat – att vårt arbete de facto bidrar till ökad lönsamhet.

Earth
JORD: Hur vi gör det

Vi har ofta ett pragmatiskt och jordnära angreppssätt på våra kunders utmaningar. Vi menar att marknadsföring och kommunikation skall angripas på ett lika affärsmässigt och systematiskt sätt som t.ex. produktutveckling. Faktum är, att just marknadsföring och kommunikation allt oftare blir en betydande del av kundens syn på produkten eller tjänsten. Och då är det bättre att ha båda fötterna på jorden, än att sväva i det blå.

Water
VATTEN: Vilka vi är

Pyramid är en ocean av mångfald. Här finns äldre och unga, svenskar och icke-svenskar, generalister och specialister, kreatörer och strateger. Här blandas ord och bild, tanke och kraft, känsla och förnuft, idéer och fakta, digitalt och analogt. Vår samlade styrka och mångfacetterade verksamahet innebär att vi kan göra det komplicerade enkelt, det inskränkta fritt, det främmande välbekant och det oöverskådliga lätthanterligt.