Vår filosofi

Filosofi är betydligt mycket mer än gamla greker som teoretiserar om hypotetiska händelser. Filosofi kan också ses som en sorts rättesnöre för vem vi ska vara och hur vi ska bete oss. Var och en av oss har ju trots allt någon form av livsfilosofi (medveten, eller inte).

Samma sak gäller företag. Ingen verksamhet överlever på lång sikt utan en stark livsfilosofi.

Pyramid styrs av följande grundläggande tankar:

  • Vi ska vara Sveriges mest kompetenta reklambyrå för företag som säljer varor eller tjänster till andra företag, dvs inom business-to-business (B2B).
  • Vi ska bidra till att skapa väl synliga affärsresultat för våra kunder i form av t ex ökat märkesmedvetande, ökad försäljning och högre lönsamhet.
  • Vi ska bidra till att svenska företag stärker sin internationella konkurrenskraft.
  • Våra kommunikationslösningar ska kännetecknas av känsla, estetik och kreativitet, men samtidigt bygga på en strategisk helhetssyn och väl genomförd analys.